PREZI

Dnes se spolu zaměříme na nástroj pro tvorbu prezentací - PREZI. Někteří ho milují, někteří nenávidí. Zásadní je však jedno: pokud v Prezi doopravdy umíte a nechybí vám tak trochu představivost a estetické cítění, můžete vytvořit opravdové skvosty. Ať už prezentujete záměr svým kolegům na poradě, příspěvek na konferenci nebo využíváte prezentace ve škole. Váš výtvor může vypadat nějak takto:

 

Pro někoho se to může zdát jako kýč, troufám si však říci, že někteří funkce Prezi oceníte. Pro dnešek jsem se rozhodla ukázat, jak s Prezi začít a jaké základní funkce umožňuje. Zbytek je již na vaši fantazii a trpělivosti. 

Prezi je online dostupný nástroj, který zdarma můžete využívat na adrese www.prezi.com (po registraci). V této recenzi se zaměříme na původní verzi Prezi Classic (a snad v budoucnu doplníme tuto recenzi i o Prezi Next) Začít můžete prakticky hned, a to výběrem jedné z přednastavených šablon. Pro vysvětlení, jak Prezi funguje a jak s ním začít, jsem se však dnes rozhodla využít prezentaci prázdnou ("Start blank prezi"). 

Pokud jste si řádně prohlédli ukázkovou prezentaci, patrně jste si všimli, že základem Prezi je velké plátno, na němž se vyskytují jednotlivé objekty - "slidy." Těmito objekty mohou tvary s textem uvnitř, texty samotné, případně další vložené přílohy - obrázky, videa, pdfka. Po otevření nové prezentace se vám naskytne tento pohled. Zatímco celou obrazovku vyplňuje plátno samotné, kam postupně budeme přidávat obsah prezentace, nalevo se do sloupců budou postupně ukládat náhledy slidů. Číslo v malém šedém kroužku u objektu na plátně i v přehledu slidů označuje pořadí objektu v běhu celé prezentace. 

Pro začátek můžeme začít s textem. Vkládat text můžete kdekoliv na plátně kliknutím na místo, kde si text přejete (samozřejmě je možné jej kdykoliv později přetažením myši přesunout). Prezi umožňuje další práci s textem tak, jak jej známe z jiných editorů - velikost písma, barva, zarovnání, typ písma... 

Jsme-li s prvním slidem spokojeni, můžeme se vrhnout na tvorbu dalšího. Kamkoliv na plátno můžeme umístit jeden ze čtyř rámečků - framů, které nalezneme v levém sloupci nahoře (viz první obrázek)- můžeme pokračovat s kruhem, případě si vybrat obdélník, "chlíveček" či frame neviditelný. Ikonka nad výběrem Circle Frame se změní dle vaší volby a jednoduchým přetažením této ikonky na plátno vložíme frame do prostoru. Ihned poté se automaticky tento objekt přidá do seznamu slidů a označí se následujícím pořadovým číslem. Obsah tohoto slidu je opět na vás - můžete vložit text či jiné další objekty. Druhou možností je vložit frame - přednastavenou šablonu, prostřednictvím volby Insert - Layouts. Vybranou šablonu framu opět na plátno dostaneme přetažením ikonky.

Frame můžete vložit i jiným způsobem, a to zkopírováním již existujícího. Stačí na existující frame kliknout a pomocí Ctrl+C  Ctrl+V vložit nový objekt. Ten se však nezařadí do seznamu slidů, a je tak nutné jej přidat ručně. K tomu nám pomůže funkce Edit Path v levém dolním rohu. Po kliknutí na toto tlačítko se nám zobrazí celá "cesta" naší prezentace a kurzorem můžeme do seznamu přidat jakýkoliv objekt do této cesty. Ten se sice zařadí automaticky na konec prezentace (tedy připojí se k němu další pořadové číslo), v sloupci ikon jednotlivých slidů však můžeme dodatečně pořadí přetahováním ikonek měnit. 

A pozor! Do výčtu slidů nemusíme pomocí funkce Edit Path přidávat pouze předem navolené framy. Kurzorem můžeme zamířit prakticky na jakýkoliv objekt, který se na plátně bude nacházet - můžeme tak například "zazoomovat" na konkrétní textové pole uvnitř rámečku, případně do cesty přidat jakýkoliv jiný objekt, který se na plátně bude nacházet v/vně framů. Jaké objekty můžeme přidat? A jak je přidáme? Poslouží nám k tomu rozbalovací záložka Insert. Ta se nachází v horní liště uprostřed a nabízí nám vkládat například obrázky, YouTube videa (pomocí URL adresy), pdf soubory či powerpointovou prezentaci z disku našeho počítače. Každý takový objekt následně můžeme přidat do cesty prezentace a udělat tak z něj jeden ze slidů. Na následujícím obrázku jsem učinila obojí: vložila jsem YouTube video do posledního z framů (při spuštění prezentace tedy Prezi "zazoomuje" na dané video, které následně můžete spustit) a přidala do prostoru pdf. Prezi vloží pdf dle jednotlivých listů. Každý z nich tak tvoří jeden objekt, se kterým manipulujete zvlášť (přesunutí, velikost na plátně) a každý z listů je nutné vložit do naší cesty (Edit path) rovněž samostatně. 

Kromě tvoření obsahu můžeme samozřejmě upravovat i samotný vizuál prezentace. Vedle možnosti Insert nalezneme funkci Customize, kterou můžeme využít i na úplném počátku - před samotnou tvorbou prezentace. Customize nám umožňuje upravit vzhled celkové prezentace. Můžeme zvolit obrázek na pozadí celé naší prezentace, případně zvolit jednolitou barvu plátna. Ve funkci Customize si také můžeme vybrat barevný styl jednotlivých objektů. Vybrat si můžete z vice než dvaceti témat.

Jednotlivé objekty na plátně nemusí zůstat ve stejných lineárních řadách. S jednotlivými objekty můžete manipulovat a natáčet pomocí modrého kolečka s bílým středem (viz následující obrázek) dle své libosti. Třeba i "hlavou dolů". Na plátně jako celek budou sice natočeny dle vašich úprav, při spuštění prezentace však bude "kamera" cestovat a přizpůsobovat se daným objektům tak, aby byly jednotlivé slidy zaměřeny tím správným způsobem. Tato funkce je dobrá pro efekt, avšak osobně to s ní nedoporučuji příliš přehánět. Diváci, kteří prezentaci sledují, mohou mít z pozorování takové prezentace pocit jako na kolotoči. A ne každý tento pocit snese. 

A možností je více a více - stačí zkoumat, zkoušet, upravovat. Co však s prezentací, která je hotová? Prezentace se uloží na vašem profilu, kde je veřejná a přístupná celému světu. Pouze v placené verzi ji můžete uložit v soukromém módu a poskytovat přístup sdílením s vybranými osobami. Jakmile je váš výtvor hotov, můžete jej nejen prezentovat, ale také zpětně editovat. Užitečnou funkcí je možnost stáhnout prezentaci do pdf. Ta se hodí především v případech, kdy potřebujete mít obsah prezentace po ruce "offline." V tomto režimu totiž můžete stahovat Prezi a spouštět je jen v případě, že si do svého počítače nainstalujete placený program Prezi. 

Závěrečné shrnutí: jaké jsou mé osobní dojmy s Prezi? Když člověk trochu trénuje, brzy si na Prezi zvykne. Pokud jste v Prezi zběhlí a máte dar estetického cítění, můžete vytvářet velmi netradiční prezentace, které jsou pro publikum nejen zajímavé, ale mohou být i dosti funkční. Prezi totiž umožňuje obsah, který prezentujete, vizuálně zpracovat do mnohem hlubších vrstev. Díky Prezi tak můžete propojovat slidy tematicky, vracet se k nim (pokud si pohrajete s funkcí Edit path), texty a objekty seskupovat do větších celků... Aby však taková prezentace byla funkční a esteticky lahodila oku, musí se to s Prezi opravdu umět. Zatím tedy osobně pro jakousi pohodlnost volím "plochý" Powerpoint. Doufám však, že se stanu v budoucnu "profíkem" a budu tak moci vytvářet opravdu kreativní prezentace v Prezi. Jak jsem již několikrát v textu zmínila, chce to jen více do začátku zamakat, mít trpělivost, řádně strukturu Prezi promýšlet (aby se nejednalo jen o "bezúčelnou rádobyparádu" a snad konzultovat výslednou podobu s někým, kdo je obdařen větším estetickým cítěním než-li já :-)

Podívejte se, jak naše ilustrační Prezi dopadla  a pokud máte s Prezi nějaké zkušenosti, neváhejte se s námi o ně podělit. 

Za tým Culture Matters

Daniela