KURZ KULTURNÍ PLÁNOVÁNÍ VE MĚSTECH A REGIONECH

Naučíme vás vše o kulturním plánování, kulturní politice
a kulturní strategii.

Kurz Kulturní plánování ve městech a regionech

6-týdenní online kurz, jehož garantem je Olga Škochová, přední expertka na kulturní plánování a kulturní politiku českých měst, obcí a regionů. Tento unikátní kurz nabízí odborný pohled a otázky pro oblasti, které v každém městě řeší magistrát, městský úřad či městské části, ale často i nezávislé iniciativy, kritici radnice a další zainteresovaní aktéři:

 • Jak nastavit grantový systém?
 • Jaká má být ideální výše alokovaných financí na kulturu a jak je rozdělit na zřizované organizace a nezřizovanou kulturu?
 • Co vše se v kultuře na území města odehrává? Máme vůbec přehled nebo vnímáme jen zřizované instituce?
 • Do jaké míry zasahovat do kultury a do jaké ji ponechat volné ruce trhu?
 • Jak zajistit kvalitu kulturní nabídky a spokojenost veřejnosti i kulturních aktérů?
 • Jakou chce mít město vizi a strategii pro kulturu?
 • Jak vyvážit kulturní nabídku pro místní a pro turisty, jak a čím návštěvníky zaujmout?
 • Jak a kdy zapojit do rozhodovacích a plánovacích procesů veřejnost a zainteresované skupiny?

Nyní je zde jedinečný kurz a prostor, kde můžete nalézt informace a odpovědi, inspiraci ze zahraničí i z českých měst, které jinde nenajdete.

  Pokud chtějí města v dnešní době globálního rozmachu kulturních a kreativních odvětví obstát a vytvářet kvalitní podmínky pro život ve městě, je kvalitní kulturní plánování naprostou nezbytností.

Díky kurzu se naučíte:

 • co přináší kulturní plánování a proč je ve 21. století klíčové pro rozvoj měst a regionů
 • co je to kulturní plánování, kulturní politika a kulturní strategie – co tyto pojmy obnáší a jaké jsou mezi nimi rozdíly
 • jak nastavit základní rámec pro tvorbu kulturní strategie a na co nezapomenout
 • jaké jsou jednotlivé fáze tvorby strategie
 • koho (jaké aktéry), kdy (v jaké fázi procesu) a jak (jakými participativními metodami) zapojit do tvorby kulturní strategie
 • jak podpořit vzájemnou spolupráci a komunikaci všech zainteresovaných skupin (zřizovaných kulturních institucí, neziskových organizací, úředníků, politiků, veřejnosti atd.)
 • proč a jak mapovat kulturní a kreativní odvětví ve městě/regionu
 • k čemu všemu může sloužit grantové řízení a jak jej správně nastavit
 • jaký by měl být poměr objemu financí na kulturu hrazenou přímo z veřejného rozpočtu a objemu financí poskytovaných ve volné soutěži
 • jak atraktivně a přitom citlivě prezentovat místní kulturní dědictví a efektivně rozvíjet kulturní cestovní ruch
 • jak vytěžit maximum ze samotného procesu kulturního plánování

Ve spolupráci s partnery kurzu Národní sítí zdravých měst plánujeme také živé setkání účastníků kurzu a dalších zájemců o kulturní plánování měst.Své bohaté zkušenosti vám předají špičkoví odborníci:

Olga Škochová Bláhová

hlavní lektorka a garant kurzu
Expertka na kulturní plánování, kulturní politiku a participaci. V rámci Národní sítě zdravých měst audituje města v oblasti kultury a místních tradic, je spoluzakladatelkou platformy KVAS v rámci které spolupracovala na celé řadě projektů zaměřených na komunitní kulturní plánování. V posledních letech vedla či vede proces kulturního plánování a tvorby kulturní strategie v řadě českých měst, např. v Plzni, Pardubicích, Vodňanech, Praze 14, Litoměřicích či Jihlavě. Spolupracuje s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, kde spoluvytváří projekt Kreativní Praha na podporu koncepčního rozvoje kulturních a kreativních odvětví.

Dalibor Naar

lektor kurzu, expert na destinační management
Dlouholetý lektor a „dramaturg“ aktivit stojících na principech zážitkové pedagogiky. Bývalý manažer destinačního managementu pro podporu cestovního ruchu severních a východních Čech v rámci agentury Compedium s.r.o. Spoluzakladatel kreativního studia Gameleon, která se zabývá eduteinmentem (education + enterteinment). V rámci kurzu Kulturní plánování vede lekci Kulturní cestovní ruch a interpretace místního dědictví.

Představení kurzu a hlavní lektorky: 

logo vyrezOlga Škochová byla také hostem našeho živého webináře Jak na kulturní plánování 12. 4. 2016, záznam webináře můžete zhlédnout zde >>


Při aktivním studiu získáte:

 • 6 video-lekcí na téma kulturního plánování 
 • Unikátní now-how, proč a jak postupovat při tvorbě kulturní strategie, na co nezapomenout, koho zapojit apod.
 • Pracovní sešity, kde je přehledně shrnutý obsah lekce a také úkoly přímo pro vás
 • Mraky inspiračních příkladů z jiných měst z ČR i zahraničí
 • Živé setkání účastníků kurzu v červnu 2016, které řeší podobné problémy jako vy
 • Certifikát Culture Matters

 Partneři kurzu:

Partnery kurzu jsou spolek KVAS, který se zabývá kulturním plánováním v českých městech již řadu let, a Národní síť zdravých měst. Mediálními partnery jsou portály Propamátky.cz a Culturenet.cz.

 

Co říkají o lektorce a kulturním plánování:

Olga Škochová Bláhová vstoupila do života městu Pardubice již v roce 2011, od roku 2012 se však naše vzájemná spolupráce zintenzivněla, jelikož byl naplno zahájen proces tvorby kulturní strategie pro naše město. Naše spolupráce s Olgou byla obohacující ve všech směrech. Co považuji za absolutně nejlepší je to, že postupně se do procesu tvorby strategie pod vedením Olgy zapojilo několik stovek účastníků (včetně široké veřejnosti díky dotazníkovému šetření na celém území města), zvolená metodika přípravy strategie, kterou nám Olga se svým týmem ušila „na míru“, byla velice kladně ohodnocena i v zahraničních odborných kruzích a na mezinárodních konferencích a v neposlední řadě, díky procesu tvorby strategie došlo ke zlepšení dovedností všech úředníků magistrátu, byla nastolena intenzivní meziodborová spolupráce – tedy to, po čem se zde na magistrátu neustále „volá". I dnes v případě potřeby velice rádi využíváme znalostí a schopností Olgy Škochové, se kterou jsme pořád v kontaktu. Spolupráci s ní mohu jen doporučit, protože s ní a jejím týmem se i sny mohou stát skutečností!
Lucie Břízovávedoucí odd. kultury a cestovního ruchu; odbor školství, kultury a sportu; Magistrát města Pardubic
S Olgou Škochovou spolupracujeme již od jara roku 2015, kdy nám jako oponentka našeho sebehodnocení oblasti KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE poskytla vnější pohled na tuto problematiku a inspirovala nás mnoha příklady dobré praxe z jiných měst. Proto jsme následně navázali spolupráci v rámci workshopů s místními "kulturními" aktéry, kdy cílem bylo zformulovat požadavky na budoucí Koncepci rozvoje kultury našeho města, kterou máme zájem ve vzájemné spolupráci zpracovat a předložit zastupitelstvu města ke schválení.
Andrea Křížovávedoucí odbor kultury, školství, sportu a památkové péče, Litoměřice
Jako auditorka pro oblast kultury a místních tradic v rámci Národní sítě zdravých měst jsem oslovila právě Olgu, abychom auditovaly česká města společně, neboť vím, že Olga je naprostou špičkou v kulturním plánování měst. Vážím si její erudice, bohatých zkušeností z českých měst i ze zahraničí a schopnosti je s lehkostí přetavit do praktických rad, úkolů či workshopových aktivit pro další města. Přitom netlačí města a klienty do předem nastavených uniformních řešení, nýbrž se ptá, koučuje a pomáhá nacházet jejich vlastní vizi a řešení.
Tereza Raabováauditorka pro oblast kultury v Národní síti zdravých měst
S Olgou spolupracuji již od roku 2012, kdy jsme se poprvé potkali při kulturním plánování - konkrétně při tvorbě kulturní strategie městské části Praha 14. Pak jsme společně vstoupili do nekonečného procesu aktualiazce Strategického plánu Prahy a do dalších projektů realizovaných pod patronací Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Olga je absolutní profesionálka, nikdy nepodcení přípravu a vždy vidí o několik kroků dál. Její schopnost ponořit se do tématu či úkolu je enormní - má za to můj obdiv. A je velmi pečlivá. Neznám v mém okolí povolanější osobu na městské kulturní plánování. A ta kulturní strategie pro Prahu 14 je dodnes funkční a užívaný dokument.
David KašparPraha 14 kulturní a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy


Jak to bude probíhat?

Každý týden vám přijde do emailu odkaz na 1 lekci, v každé lekci bude v členské sekci webu Culture matters připraveno 1 video, pracovní sešit a další bonusy, odkazy a materiály k danému tématu. Nemusíte být v danou chvíli online, odkrytá videa i další materiály vám zůstanou přístupné v členské sekci neomezeně dlouho, můžete se k nim kdykoliv vracet. Po celou dobu kurzu vám bude lektorka a náš tým k dispozici a bude s vámi konzultovat vaše konkrétní otázky a projekty v diskuzi pod videi, případně na emailu a facebooku .

\"14-dní-GARANCE-213x178\"Klademe důraz na praktické úkoly a individuální konzultace, které vám pomůžou přímo ve vašem projektu.

Na závěr absolvujete online závěrečnou zkoušku a po něm získáte certifikát na vaše jméno.

Nevíte, zda je to pro vás? Nic neriskujete! Pokud nebudete spokojeni, můžete do 14 dnů od zahájení kurzu požádat o vrácení peněz. Vrátíme vám bez otázek plnou cenu zpět!

Cena kurzu: 5 400 Kč  

Slevy: při přihlášení 2 osob je celková cena jen 8 900 Kč pro 2 (místo 10 800 Kč), při přihlášení 3 osob je celková cena 10 800 Kč (místo 16 200 Kč).


Přihlaste se zde

\"\"