Culture Matters je platforma pro vzdělávání a osvětu
v oblasti financování a ekonomiky kultury.

Co nás k založení této platformy vedlo?

  • velký počet kulturních akcí a organizací v ČR, které potřebují zlepšit svůj marketing a finanční stránku
  • rostoucí zájem o vysokoškolské obory typu arts management, management v kultuře apod.
  • relativně malý počet kvalitních pedagogů a odborníků se zahraničními zkušenostmi
  • nedostatek vzdělávacích programů o financování a ekonomice kultury mimo velká města a univerzity
  • touha šířit znalosti o potenciálu kultury napříč společností

Kdo jsou zakladatelé Culture Matters?

[kalčr metrz] 
Na kultuře záleží! / Kulturní záležitosti

Tereza Raabová

Zakladatelkou Culture Matters je Tereza Raabová, expertka na kreativní průmysly, ekonomiku kultury a kulturní politiku. Je autorkou certifikované metodiky pro výpočet ekonomických dopadů kulturních organizací, pod hlavičkou své společnosti Economic impacT zpracovala řadu studií ekonomických dopadů pro přední festivaly a kulturní organizace v ČR. Od roku 2012 je auditorkou v oblasti kultury a místních tradic v Národní síti zdravých měst. Vystudovala JAMU v Brně (hudební management) a VŠE v Praze (cestovní ruch, mezinárodní ekonomické vztahy), absolvovala stáže na Sibelius Academy ve finských Helsinkách, HEC v kanadském Montrealu, doktorskou stáž na kanadském ministerstvu kultury, dále mnoho mezinárodních seminářů a workshopů v ČR i zahraničí. Pravidelně spolupracuje s Institutem umění, s českými městy na přípravě kulturních strategií, s Českým statistickým úřadem, příležitostně přednáší na několika univerzitách v ČR.

 

Mario Kubaš

Spoluautorem projektu Culture matters je Mario Kubaš – kulturolog, arts manažer, vysokoškolský pedagog (Arts management VŠE), expert na kulturní politiku a média. Studoval činoherní herectví na DAMU v Praze, estetiku a religionistiku na Masarykově univerzitě v Brně, žurnalistiku na Univerzitě Karlově v Praze, management kultury a médií na Sciences-Po v Paříži, doktorskou práci obhájil na katedře kulturologie na UK. V roce 2013 získal prestižní stipendium vlády USA pro studium amerického způsobu financování kultury. Pět let působil jako redaktor, moderátor a editor kulturní redakce zpravodajství České televize. Je členem mediální rady Národního památkového ústavu. V Nové síti se stará o celorepublikový projekt Periferie, který mapuje a aktivizuje lokální umělecká centra po celé republice. V barokním orchestru Collegium 1704 vede patronský a mecenášský program.

 

Kdo teď dýchá pro Culture Matters?

Daniela Zarodňanská

Je nejnovějším přírůstkem týmu Culture Matters. Vystudovala divadelní manažerství na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, v současnosti na JAMU působí jako projektová manažerka a pedagožka. Po magisterském studiu se pustila také do doktorského studia s výzkumem o aspektech mezinárodní spolupráce. Během studií absolvovala krátkodobý studijní pobyt na britské Falmouth University, obor Music, Theatre and Entertainment ManagementSummer School Středoevropské univerzity v Budapešti.  V praxi se věnovala během svých studií grantovému fundraisingu pro kulturní neziskové organizace, např. nezávislé kulturní centrum Stará aréna či festival Hudební současnost. Pracovala jako externí výzkumník pro Institut umění - Divadelní ústav a podílela se také na vývoji kulturní strategie ve spolupráci s Odborem kultury Magistrátu města Brna. V současnosti se věnuje produkci mezinárodních projektů a pro Culture Matters spoluvytváří videoblog, blog a podílí se na organizaci a vedení lekcí.