Culture Matters je platforma pro vzdělávání a osvětu
v oblasti financování a ekonomiky kultury.

Co nás k založení této platformy vedlo?

  • velký počet kulturních akcí a organizací v ČR, které potřebují zlepšit svůj marketing a finanční stránku
  • rostoucí zájem o vysokoškolské obory typu arts management, management v kultuře apod.
  • relativně malý počet kvalitních pedagogů a odborníků se zahraničními zkušenostmi
  • nedostatek vzdělávacích programů o financování a ekonomice kultury mimo velká města a univerzity
  • touha šířit znalosti o potenciálu kultury napříč společností

Kdo je jádrem týmu Culture Matters?

[kalčr metrz] 
Na kultuře záleží!

Tereza Raabová

Zakladatelkou Culture Matters je Tereza Raabová, expertka na kreativní průmysly, ekonomiku kultury a kulturní politiku. Je autorkou certifikované metodiky pro výpočet ekonomických dopadů kulturních organizací, pod hlavičkou své společnosti Economic impacT zpracovala řadu studií ekonomických dopadů pro přední festivaly a kulturní organizace v ČR. Od roku 2012 je auditorkou v oblasti kultury a místních tradic v Národní síti zdravých měst. Vystudovala JAMU v Brně (hudební management) a VŠE v Praze (cestovní ruch, mezinárodní ekonomické vztahy), absolvovala stáže na Sibelius Academy ve finských Helsinkách, HEC v kanadském Montrealu, doktorskou stáž na kanadském ministerstvu kultury, dále mnoho mezinárodních seminářů a workshopů v ČR i zahraničí. Pravidelně spolupracuje s Institutem umění, s českými městy na přípravě kulturních strategií, s Českým statistickým úřadem, příležitostně přednáší na několika univerzitách v ČR.

 

Mario Kubaš

Spoluautorem projektu Culture matters je Mario Kubaš – kulturolog, arts manažer, vysokoškolský pedagog (Arts management VŠE), expert na kulturní politiku a média. Studoval činoherní herectví na DAMU v Praze, estetiku a religionistiku na Masarykově univerzitě v Brně, žurnalistiku na Univerzitě Karlově v Praze, management kultury a médií na Sciences-Po v Paříži, doktorskou práci obhájil na katedře kulturologie na UK. V roce 2013 získal prestižní stipendium vlády USA pro studium amerického způsobu financování kultury. Pět let působil jako redaktor, moderátor a editor kulturní redakce zpravodajství České televize. Je členem mediální rady Národního památkového ústavu. V Nové síti se stará o celorepublikový projekt Periferie, který mapuje a aktivizuje lokální umělecká centra po celé republice. V barokním orchestru Collegium 1704 vede patronský a mecenášský program.

Naši lektoři:

 

Eva Kesslová
Eva Kesslová

Ředitelka Orchestru BERG, jediného českého orchestru, který se specializuje na současnou hudbu a hudbu 20. století. Díky Fulbrightovu stipendiu studovala na New York University v USA, v letech 2008-2010 se účastnila studijních pobytů v Kennedy Center for the Performing Arts ve Washingtonu. Od ledna roku 2013 má fellowhip International Society for the Performing Arts. Snaží se o kreativní přístup k prezentaci nové hudby i k managementu umění.

Hanka Krejčí Průchová
Hanka Krejčí Průchová

Absolvovala magisterský a doktorský program Divadelního manažerství na Divadelní fakultě JAMU v Brně. V rámci Ateliéru divadelního manažerství a jevištní technologie na Divadelní fakultě JAMU vyučuje předměty z oblasti projektového řízení a marketingu. Lektorka kurzů projektového řízení realizovaných jak pro neziskové organizace, tak pro komerční firmy. Pět let projektová manažerka a posléze vedoucí projektové kanceláře JAMU specializující se na realizaci projektů financovaných z Evropských fondů. Hodnotitelka projektů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT. Členka tématické skupiny Performing Arts Management v rámci mezinárodní sítě ENCATC. Fundraiser kulturních projektů, mj. mezinárodního jazzového festivalu JAZZFESTBRNO a festivalu španělské kultury Ibérica, konzultant v oblasti dotací a grantů.

Petr Machálek
Petr Machálek

Vystudoval sociologii a politologii na Fakultě sociálních studií MU v Brně, kde v současné době přednáší. V neziskovém sektoru je aktivní od roku 2000. Působil mj. jako ředitel Hnutí DUHA a ředitel občanského sdružení Ratolest Brno. Spoluzaložil a vedl koalici Za snadné dárcovství, která se zaměřuje na odstraňování bariér v oblasti individuálního fundraisingu. Od března 2013 působí na „volné noze“ jako facilitátor, konzultant a lektor pro české i zahraniční nevládní organizace. Soustřeďuje se na témata spojená s fundraisingem, PR a médii, plánováním a vedením občanských kampaní. Působí ve správních radách několika českých nevládek a je předsedou Etické komise asociace ekologických organizací Zelený kruh.

Dalibor Naar
Dalibor Naar

Dlouholetý lektor a „dramaturg“ aktivit stojících na principech zážitkové pedagogiky. Bývalý manažer destinačního managementu pro podporu cestovního ruchu severních a východních Čech v rámci agentury Compedium s.r.o. Spoluzakladatel kreativního studia Gameleon, která se zabývá eduteinmentem (education + enterteinment). V rámci kurzu Kulturní plánování vede lekci Kulturní cestovní ruch a interpretace místního dědictví.

Adriana Světlíková
Adriana Světlíková

Kulturoložka, kulturní animátorka (Kulturní zpovědnice, Periferie, arts advokacie v regionech ČR) a koordinátorka českého kulturního networku Nová síť a evropského networku DNA - Development of New Art, ředitelka festivalu Malá Inventura, členka grantové komise MK ČR. Sedm let ředitelka divadla NABLÍZKO (stovky repríz), produkce více než 20 divadelních projektů, supervize a kurátorka úspěšné výpravy Czech dance show case na Fringe festival Edinburgh 2013 (České centrum Londýn a Nová síť).

Martin Šilar
Martin Šilar

Sociálním sítím a internetové reklamě obecně se aktivně věnuji více než 5 let. Jsem spolumajitelem agentury Influencer.cz. Mezi naše klienty patří automobilová značka BMW, cider Somersby nebo knižní nakladatelství Albatros. Historicky jsem spojený s brněnskou kulturní scénou. Stál jsem u zrodu brněnské klubové noci Hrnem Brnem. V minulosti jsem byl zodpovědný za komunikaci hudebního klubu Favál nebo Studentského Majálesu Brno. Aktuálně mám na starosti marketing a PR brněnského Eleven clubu, Letního kina na Špilberku a nově vznikajícího festivalu Špilberk Balkannn.

Olga Škochová Bláhová
Olga Škochová Bláhová

Expertka na kulturní plánování, kulturní politiku a participaci. V rámci Národní sítě zdravých měst audituje města v oblasti kultury a místních tradic, je spoluzakladatelkou platformy KVAS, v rámci které spolupracovala na celé řadě projektů zaměřených na komunitní kulturní plánování. V posledních letech vedla či vede proces kulturního plánování a tvorby kulturní strategie v řadě českých měst, např. v Plzni, Pardubicích, Vodňanech, Praze 14, Litoměřicích či Jihlavě. Spolupracuje s Institutem plánování a rozvoje Hlavního města Prahy, kde spoluvytváří projekt Kreativní Praha na podporu koncepčního rozvoje kulturních a kreativních odvětví v hlavním městě.

Jan Tomandl
Jan Tomandl

Novinář a odborník na vztahy s médii. Sedm let pracuje v ČTK a je lektorem Akademie ČTK. Jako novinář se věnuje zejména kulturním zprávám a kauzám u Ústavního soudu a Nejvyššího soudu. V Deníku Rovnost působil jako redaktor, editor a vedl jeho názorovou rubriku. Jan Tomandl je doktorem v oboru masmediálních studiíí, ve své odborné práci se zaměřuje zejména na vztahy s médii, zpravodajské principy a PR. Je autorem praktické příručky Jak účinně oslo vit média a monografii Public relations a zpravodajství.

Jiří Sulženko
Jiří Sulženko

Pedagog Katedry produkce DAMU, ředitel programu DEPO2015 v Plzni. V letech 2013 – 2015 působil jako ředitel programu projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, před tím jako ředitel KC Zahrada na Jižním Městě v Praze, produkční a manažer marketingu v Divadle Archa a šéf Studia Damúza. V roce 2016 se podílel na úspěšné kandidatuře Temešváru na Evropské hlavní město kultury 2021.