ONLINE KURZY CULTURE MATTERS

Poskytujeme vzdělávání pro lidi, kteří pracují v kultuře, a to jak amatéry, tak profesionály, kteří si chtějí doplnit své vzdělání. Naše kurzy probíhají online, můžete je tedy sledovat odkudkoli a kdykoliv.

Co potřebujete ke zlepšení vaší kulturní činnosti?

Skvěle řídit kulturní projekty

Naučíme vás plánovat, realizovat a hodnotit projekty od začátku do konce, včetně tvorby harmonogramu, finančního plánu, týmu lidí, možných rizik a dalších atributů.
KURZ
Projektový management v kultuře

Pozornost médií a návštěvníků

Naučíme vás vařit chutné menu pro hladová média - jak a které novináře oslovit, jak napsat dobrou tiskovou zprávu či uspořádat tiskovou konferenci tak, aby vás média vyhledávala!
KURZ
Kultura a média

Více peněz od dárců a sponzorů

Naučíme vás, jak najít a úspěšně oslovit individuální a firemní dárce a sponzory. Ukážeme vám také, jak o ně dále pečovat, aby pravidelně přispívali do vašeho rozpočtu.

KURZ
Negrantový fundraising

Hanka Průchová

expertka na projektové řízení

Jan Tomandl

novinář, expert na média

Petr Machálek

expert na fundraising

Více peněz z grantů

Naučíme vás, jak správně sestavit logický záměr projektu včetně rozpočtu, aktivit a výstupů, a jak napsat grantovou žádost tak, aby byla pro hodnotitele neodolatelná! Lektorem kurzu je zkušený fundraiser a člen řady hodnotících komisí.

KURZ
Grantový fundraising

Usměrňovat kulturu ve svém městě nebo regionu

Kurz zejména pro úředníky a aktéry kulturního rozvoje města. Poradíme, jak nastavit grantový systém, zajistit kvalitu kulturní nabídky, jak kulturu plánovat a jak a kdy zapojit veřejnost.

KURZ
Kulturní plánování ve městech

Petr Machálek

expert na fundraising

Olga Škochová

expertka na kulturní plánování

Pokud chcete vědět o našich kurzech a jejich termínech, vložte prosím svůj email a budeme vás informovat.