Živé semináře Culture Matters

Živě, osobně, offline...
Semináře, na kterých se setkáte se zkušenými odborníky a lektory, kteří vám předají informace, naučí vás praktickým dovednostem, zodpoví vaše dotazy.

Setkáte se ale i s podobně naladěnými lidmi z kultury, jako jste vy, abyste spolu mohli navázat spolupráci nebo si vyměnit zkušenosti.


Živé semináře a workshopy vám rádi zorganizujeme na míru. 
Pokud máte o někeré téma zájem, nechte nám níže svůj kontakt
nebo nám napište.

 

Aktuální témata a lektoři: 

Dotační management

Granty a dotace krok po kroku. Jak na výběr správného dotačního titulu? Jak správně sepsat žádost? Na jaké chyby a rizika se připravit?
Lektorka: Daniela Zarodňanská

Více informací →

Jak úspěšně prezentovat v angličtině

Jak si osvojit základní prezentační schopnosti? Workshop s americkým lektorem.
Lektor: Adrian Hundhausen

Více informací →

Projektový management
v kultuře

Naučíme vás, principy projektového řízení ušité na míru kulturním akcím.
Lektorka: Hanka Průchová

Více informací →
Daniela Zarodňanská
Daniela Zarodňanská
lektorka, projektová manažerka, fundraiser
Adrian Hundhausen
Adrian Hundhausen
lektor cizích jazyků a prezentačních dovedností v angličtině
Hanka Průchová
Hanka Průchová
expertka na projektový management

Jak dělat marketing kulturního eventu

Seznámíme vás se základními principy marketingu kulturních eventů.
lektor: Jiří Sulženko

Více informací →

Kultura
a média

Seznámíme vás se základními principy budování vztahu s médii.

lektor: Jan Tomandl

Více informací →

Ekonomické dopady (nejen) kulturních akcí

Pochopíte a spočítáte si ek. dopady vaší akce a zjistíte, jak je využít pro svůj fundraising a PR.
lektor: Tereza Raabová

Více informací →
Jiří Sulženko
Jiří Sulženko
Pedagog Katedry produkce DAMU, ředitel programu DEPO2015 v Plzni.
Jan Tomandl
Jan Tomandl
Novinář a odborník na vztahy s médii. Pracuje v ČTK a píše mj. o kultuře.
Tereza Raabová
Tereza Raabová
Autorka mnoha studií ekon. dopadů např. pro Plzeň 2015, Pražské jaro aj.

Grantový a negrantový fundraising

Jak zvýšit příjmy, a to buď pomocí dotací a grantů, nebo díky dárcům a sponzorům.
Lektor: Petr Machálek

Více informací →

Jak zvládnout vícezdrojové financování

Jak uřídit rozpočet v neziskové sféře při vícezdrojovém a často nejistém financování?
Lektorka: Hanka Průchová

Více informací →
Petr Machálek
Petr Machálek
expert na fundraising a projektový management
Hanka Průchová
Hanka Průchová
expertka na projektové řízení

Chcete být informováni o dalších termínech kurzů? Zanechte nám svůj email: