FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ V KULTUŘE ANEB JAK NA VÍCEZDROJOVÉ FINANCOVÁNÍ

Naučíme vás, jak nastavit finanční řízení v kulturní organizaci
a jak pracovat s vícezdrojovými rozpočty. 

Jak nastavit finanční plánování v neziskové kultuře - 1. část

V neziskové sféře, kulturu nevyjímaje, se obvykle nemůžeme spoléhat pouze na jeden finanční zdroj. Kombinujeme dotace a granty z veřejné sféry, sponzorské příspěvky a dary firem či individuálních dárců, podporu různých fondů a nadací, tržby z vlastní činnosti atd. Zafinancovat přitom potřebujeme nejen své projekty, ale i běžnou provozní činnost. A často stojíme na začátku roku znovu na startovní čáře symbolizované nulou na straně výnosů.

Jak přistupovat k finančnímu řízení naší organizace systematicky a s ohledem na její neziskový charakter? Jak plánovat, monitorovat a vyhodnocovat práci s finančními prostředky, které nám do rozpočtu přitékají v různých obdobích roku?

A jak kombinovat provozní a projektové náklady a výnosy tak, abychom finance využili nejen efektivně, ale rovněž v souladu s podmínkami, které na nás kladou naši podporovatelé, sponzoři a partneři?

Pokud vás tato témata zajímají a jste začátečníkem či mírně pokročilým na poli finančního řízení kulturní organizace nebo jste dosud řešili finanční problematiku vašich projektů ad hoc, je pro vás náš seminář tím pravým.

Porozumíte těmto věcem:

 • Jaká specifika a úskalí vnáší do finančního řízení kulturní organizace vícezdrojové financování
 • Jak připravit finanční plán reflektující projektové i provozní potřeby organizace
 • Jak tento plán využít pro úspěšné řízení, kontrolu a vyhodnocování finančního řízení organizace
 • Jaké principy respektovat při tvorbě rozpočtu organizace/projektu
 • Jak řídit finanční toky neboli cash flow organizace/projektu

Bonusy k semináři: 

Check-list nákladů typického kulturního eventu

Dáme vám check-list typických nákladů kulturních projektů, díky kterému už nikdy nezapomenete na žádné náklady.

Šablona finančního reportu

Dáme vám šablonu finančního reportu sloužícího k plánování, řízení a kontrole rozpočtu projektu.

Finanční plán kulturního projektu - 2. část

V 1. části semináře jsme si vysvětlili základní principy finančního řízení kulturní organizace a dozvěděli se, jak plánovat, řídit a kontrolovat finanční prostředky na nákladové a výnosové stránce rozpočtu. Workshop nám poskytne prostor ukázat a vyzkoušet si, jak zmíněné principy prakticky uplatnit při přípravě rozpočtu vlastního projektu.

Zopakujeme si, jak vypadá plánovací proces přípravy eventu, zpracujete si Work Breakdown Structure vašeho vlastního zvoleného projektu a tuto použijete pro přípravu finančního plánu vaší akce. Na závěr pak finanční data využijete v šabloně rozpočtu, která vám pomůže nejen naplánovat náklady a výnosy vašeho projektu na základě konkrétních kalkulací, ale rovněž kontrolovat čerpání finančních zdrojů s ohledem uznatelnost jednotlivých typů nákladů.

Na workshopu společně projdeme:

 • Zopakujeme si plánovací proces přípravy kulturního projektu
 • Seznámíte se s technikou Work Breakdown Structure (WBS) a řekneme si, jak ji využít při přípravě finančního plánu eventu
 • Ukážeme si příklad využití WBS při přípravě rozpočtu kulturního projektu
 • Zpracujete si WBS vámi vybraného projektu a navazující finanční rozvahu
 • Rozpracujete si tabulku rozpočtu sloužící pro plánování a řízení finanční stránky vašeho projektu
 • Probereme případné nejasnosti

Bonusy k workshopu:

Pracovní sešit

Dáme vám váš vlastní pracovní sešit. Díky němu si nebudete muset dělat detailní zápisy. Méně psaní = více pozornosti.

Finanční plán přímo pro váš projekt

Každý účastník workshopu získá tabulku rozpočtu pro svůj vlastní projekt, který si během workshopu sám vyplní.

Své bohaté zkušenosti vám předá špičková odbornice:

Hanka (Krejčí) Průchová

Absolventka magisterského a doktorského programu Divadelní manažerství na Divadelní fakultě JAMU v Brně. Lektorka kurzů projektového řízení a marketingu realizovaných jak pro studenty JAMU, tak pro neziskové organizace i komerční firmy. Fundraiser kulturních projektů (mj. JAZZFESTBRNO a festival Ibérica), konzultant v oblasti dotací a grantů. Pět let projektová manažerka a posléze vedoucí projektové kanceláře JAMU specializující se na plánování a realizaci projektů financovaných z EU. Hodnotitelka projektů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT, Technologické agentury ČR a Kultúrne a edukačné grantové agentúry MŠVVaŠ SR. Aktivní členka tématické skupiny Performing Arts Management v rámci mezinárodní sítě ENCATC.

Máte zájem o seminář? Napište nám

Klikněte na tlačítko nebo využijte formulář níže. Rádi se s Vámi domluvíme individuálně.
Chci vám napsat
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů