EDICE CULTURE MATTERS

Naším cílem je zlepšovat kulturní prostředí a nabízet lidem pracujícím v kultuře nové poznatky a informace. Proto jsme se rozhodli vytvořit elektronickou edici Culture matters, ve které vám budeme představovat zajímavé práce z oblasti kulturního managementu, marketingu, financování a kvalitního řízení kulturních projektů.

Jelikož se pohybujeme také v akademickém prostředí, stejně jako řada členů poradního výboru CM, některé naše e-booky vzešly ze zajímavých prací studentů, které stojí za to pozvednout a šířit dál.

Věříme, že Edice Culture Matters pomůže vám, kulturním nadšencům, i samotným autorům. 

 

 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Odborné metodiky z per našich lektorů a kolegů

Některé z výše uvedených e-booků navazují na odborné metodiky, které byly sepsané pro odborné instituce jako je Ministerstvo kultury ČR, Institut umění - Divadelní ústav, Národní síť zdravých měst apod. Zde proto najdete tyto metodiky přehledně na jednom místě. Nebyly psány pro šuplíky úřadů, nýbrž pro vás a kulturní praxi. Proto je prosím čtěte, používejte, šiřte...
nebo i polemizujte a diskutujte

Metodika evaluace kulturních organizací zřizovaných městem

Téměř každé město se stará o místní kulturu prostřednictvím vlastních zřizovaných organizací. Často však úspěšnost kulturních akcí a kvalita veřejných kulturních služeb závisí na schopnostech konkrétního ředitele.
Tato metodika představuje jednak nástroje pro hodnocení kulturních organizací z pohledu všech zainteresovaných stakeholderů, ale také kroky k dalšímu zdokonalování nabízených služeb prostřednictvím strategických cílů. Učí tak management organizací i zástupce zřizovatele myslet a řídit kulturu ve městě více strategicky.

Dokument byl připraven v rámci projektu Národní sítě Zdravých měst ČR s názvem „Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21“. Aktivita byla podpořena finančními prostředky ESF, které byly poskytnuty z OP Zaměstnanost.

Autor: Tereza Raabová
Vydala: Národní síť Zdravých měst ČR; ©2018
ISBN 978-80-906033-5-6
Stáhnout

Metodika mapování kulturně společenského zázemí města a jeho využití v územním plánování

Cílem metodiky je přispět k tomu, aby se kultura stala strategickou součástí rozvoje českých měst tak, že se stane intenzivnější součástí uvažování o územním rozvoji. Jinak řečeno nabízí podněty, jak zlepšit záznam kulturně společenského zázemí města zejména v územně analytických a územně plánovacích dokumentech českých měst a jak tyto znalosti následně využít při územním i strategickém plánování.
Dokument byl připraven v rámci projektu Národní sítě Zdravých měst ČR s názvem „Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21“. Aktivita byla podpořena finančními prostředky ESF, které byly poskytnuty z OP Zaměstnanost.

Autoři: Olga Škochová Bláhová, Petr Klápště
Vydala: Národní síť Zdravých měst ČR; ©2018
ISBN 978-80-906033-7-0Stáhnout

Metodika mapování kulturních a kreativních průmyslů na lokální a regionální úrovni

Metodika vychází z realizovaných pilotních projektů mapování ve čtyřech městech (Zlín, Brno, Pardubice a Plzeň) a popisuje pracovní postup zjišťování aktuálního stavu a potřeb jednotlivých odvětví v daném místě s tím, že jsou zkoumány všechny subjekty KKP bez rozdílu typu jejich aktivit (veřejné, neziskové, komerční, výzkumné či vzdělávací). Výstupy realizovaných mapování podle navrhované metodiky mohou zásadním způsobem napomoci k vytváření strategií pro podporu KKP a mohou napomoci např. i při čerpání prostředků Evropských investičních a strukturálních fondů (ESIF).

Metodika byla vytvořena Institutem umění v rámci projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (2011-2015) programu NAKI. V březnu 2016 byla certifikována Ministerstvem kultury.

Autoři: Pavel Bednář, Markéta Dubová, Marcel Kraus, Petr Návrat, Eva Žáková
Vydal: Institut umění – Divadelní ústav; IDU©2016
ISBN 978-80-7008-372-7
Stáhnout

Metodika výpočtu ekonomických dopadů kulturní organizace

Kulturní organizace jsou ekonomické subjekty, a díky své aktivitě zaměstnávají řadu pracovníků, dávají práci také svým dodavatelům, jejich subdodavatelům a jejich zaměstnancům. Tím se podílí na celkovém obratu (produkci) české ekonomiky a potažmo i na hrubé přidané hodnotě a ziscích firem, tvorbě pracovních míst a výplatě mzdových výdajů zaměstnancům.

Cílem Metodiky pro výpočet ekonomických dopadů kulturních organizací je stanovení způsobu, jak evaluovat tyto ekonomické dopady kulturních subjektů a akcí (např. festivalů, muzeí, divadel, orchestrů apod.). Metodikou se snažíme reagovat na dlouhodobou diskuzi mezi odbornou kulturní veřejností o tom, zda mají kulturní organizace také ekonomické přínosy a jak je evaluovat.

Metodika vyvinuta Terezou Raabovou ve spolupráci s Institutem umění byla certifikována v rámci projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR.
Na metodiku navazuje on-line aplikace Kulturní kalkulačka - www.kulkal.cz a e-book Jak spočítat ekonomické dopady (viz výše).
Stáhnout

Vyberte si z Edice Culture Matters

Hodnota a cena: dvojí povaha kulturních statků

E-book se zabývá ekonomickými aspekty kultury, analyzuje kulturní a ekonomické hodnoty veřejných kulturních statků a jejich vliv na tvorbu ceny. Uvádí základní typologii metod k oceňování ekonomické hodnoty kulturních statků. Výborný materiál pro všechny, kteří si pokládají onu věčnou otázkou: Jakou hodnotu má kultura?

Stáhnout e-book

Financování divadel v USA: můžeme se inspirovat?

E-book se zaměřuje především na praktické fundraisingové nástroje, které čtyři vybraná divadla v USA využívají pro zajištění budoucnosti bez většího přispění státní podpory.
Nabízí příklady, jak by se česká divadelní scéna mohla v budoucnu rozvíjet.

Stáhnout e-book

Marketingová komunikace na sociálních médiích

Tento ebook s podtitulem Praktická příručka využití reklamy na Facebooku vás provede všemi základními informacemi o sociálních médiích a stane se vaší pravou rukou při komunikaci a propagaci vašich kulturních aktivit na sociálních sítích. E-book má cca 45 stran, z toho 20 o tom, jak lépe využívat Facebook.
Stáhnout e-book

Kreativní klastr Letná: kultura, lidé, město

E-book se zaměřuje na fenomén tzv. kreativních klastrů, tedy území, kde se sdružují firmy a jednotlivci působící v oblasti kultury a kreativních průmyslů. Na příkladě pražské Letné představuje klíčové teorie nutné pro pochopení dynamiky rozvoje takových míst. E-book je ideální pro ty zájemce, kteří chtějí poznat principy fungování kulturního rozvoje města.
Stáhnout e-book

Jak přilákat soukromé dárce

E-book se zabývá fundraisingem a systematizovanou prací s dárci. Čtenáře provádí procesem hledání, výběru a oslovení vhodných dárců, poskytuje analýzu benefitních programů, na příkladech českých i zahraničních kulturních organizací ukazuje vytváření dárcovských klubů a databází pro další práci s dárci. E-book je určen pro každého, kdo chce získávat soukromé dárce.
Cena: zdarma
Stáhnout e-book

Jak spočítat ekonomické dopady

Průvodce výpočtem ekonomického dopadu vašeho vlastního projektu či organizace. Naučí vás také, jak výsledek využít pro získání grantů, sponzorů, partnerů a vylepšení image. E-book je určen pro ty, kdo pořádají kulturní akce či provozují kulturní organizaci a chtějí mít dobrý nástroj pro lobbing a argumentaci o ekonomické hodnotě svých aktivit.
Cena: zdarma

Stáhnout e-book

Vybraná dilemata kulturní politiky jako inspirace pro česká města

E-book vyzdvihuje význam kulturního plánování ve městech a regionech a sleduje aktuální dilemata kulturní politiky, která řeší řada českých měst optikou úředníků a politiků místní samosprávy.
U řady dilemat navrhuje praktické tipy a příklady z praxe.
Cena: zdarma
Stáhnout e-book