Lenka Polakovičová
Kreativní klastr Letná: kultura, lidé, město

Cena: 189,- Kč   149,- Kč

odrazkaE-book se zaměřuje na fenomén tzv. kreativních klastrů, tedy území, kde se sdružují firmy a jednotlivci působící v oblasti kultury a kreativních průmyslů.

odrazkaCílem e-booku je zmapovat konkrétní kreativní klastr – pražskou Letnou, kde jsou soustředěny galerie, umělecká a designerská studia.

odrazkaPomocí výzkumu, rozhovorů, mentálních map a pozorování, byly určeny faktory, které stály za rozhodnutími vybraných jedinců pro tuto lokalitu, pozornost byla věnována významu místa a jeho roli pro vznik klastru, symbolické a užitné hodnotě místa.

odrazkaE-book představuje všechny klíčové teorie, které jsou nutné pro pochopení dynamiky rozvoje takových míst. Navíc představuje pohled účastníků takového klastru, hledá předpoklady a podmínky pro vznik a rozvoj kreativního klastru.

odrazkaE-book je ideální pro ty zájemce, kteří chtějí poznat principy fungování kulturního rozvoje města.