Lenka Polakovičová
Kreativní klastr Letná: kultura, lidé, město

  • E-book se zaměřuje na fenomén tzv. kreativních klastrů, tedy území, kde se sdružují firmy a jednotlivci působící v oblasti kultury a kreativních průmyslů.
  • Cílem e-booku je zmapovat konkrétní kreativní klastr – pražskou Letnou, kde jsou soustředěny galerie, umělecká a designerská studia.
  • Pomocí výzkumu, rozhovorů, mentálních map a pozorování, byly určeny faktory, které stály za rozhodnutími vybraných jedinců pro tuto lokalitu, pozornost byla věnována významu místa a jeho roli pro vznik klastru, symbolické a užitné hodnotě místa.
  • E-book představuje všechny klíčové teorie, které jsou nutné pro pochopení dynamiky rozvoje takových míst. Navíc představuje pohled účastníků takového klastru, hledá předpoklady a podmínky pro vznik a rozvoj kreativního klastru.
  • E-book je ideální pro ty zájemce, kteří chtějí poznat principy fungování kulturního rozvoje města.

E-book vám zdarma zašleme, stačí vyplnit emailovou adresu níže