Tereza Raabová:
Vybraná dilemata kulturní politiky
jako inspirace pro česká města

  • Cílem e-booku je vyzvdvihnout, aktualizovat, nově utřídit a interpretovat ta dilemata, která jsou aktuálními tématy pro řadu českých měst, a podívat se na ně optikou úředníků a politiků místní samosprávy, tzn. těch, kteří se zabývají kulturním plánováním ve městech, obcích a regionech.  U řady dilemat jsou také navrženy praktické tipy a příklady z praxe.
  • Dalším cílem tohoto e-booku, který může být chápán jako nadřazený a ještě důležitější, je rozšířit povědomí o důležitosti kulturního plánování ve městech a regionech, jelikož v ČR je stále velmi málo měst, která mají funkční a naplňovanou kulturní strategii.  
  • E-book je inspirován publikací Hledání rovnováhy: 21 dilemat kulturní politiky, kterou napsali F. Matarasso a C. Landry pro Radu Evropy v roce 1999, do češtiny byla přeložena a vydána díky Institutu umění v roce 2015. Zatímco zahraniční publikace je zaměřena na státní kulturní politiku, e-book na úroveň místní samosprávy. 

Cena: zdarma

E-book vám zdarma zašleme, stačí vyplnit emailovou adresu níže