Statistika kultury očima člověka z praxe…

Dagmar Bednáriková | Praha | 08. 11. 2018 Data ze stávajícího sběru jsou jediná, která máme k dispozici. Jejich struktura není ideální, podle mne neodpovídá vývoji a současné struktuře divadelní činnosti. Samozřejmě je obtížné strukturu měnit, protože by se ztratila návaznost, tedy porovnatelnost údajů. Ale je lepší mít vypovídající údaje nekompatibilní s předchozím obdobím nebo navazující strukturu, kde...

Hipsterizace veřejné podpory v Ostravě 2/2 aneb jak mít kulturu pod kontrolou

David Mírek | Ostrava | 18.09.2018 V první části článku jsem nastínil problém systému podpory kultury na příkladu příspěvkových organizací. Oficiálně tyto organizace splňují nastavené cíle: počty premiér, výstav, repríz, návštěvnost a vyúčtování. Kdyby ale někdo měřil efektivitu vložené jedné koruny, tak se tyto organizace ocitnou na chvostu žebříčku. Zřizování nových příspěvkových organizací ale není jediný problém ostravské kultury. V tomto...

Hipsterizace veřejné podpory v Ostravě aneb jak mít kulturu pod kontrolou 1/2

David Mírek | Ostrava | 12.9.2018 K sepsání tohoto textu mě přesvědčila dlouhodobě nekoncepční práce města Ostravy v oblasti kultury, ve které se pohybuji 10 let. Ostrava ve svých strategických dokumentech nereflektuje současnou situaci v kultuře jako např. vznik nezávislých organizací, spolků, akcí a řady kulturně-společenských aktivit, které vychází z poptávky a potřeb obyvatel (tzv. třetí sféry). Kultura a kreativní odvětví mají na město...

Nová členka týmu a novinky na blogu!

Daniela Zarodňanská | Brno | 31.8.2018 Na jaře jsem se připojila k týmu Culture Matters. Začali jsme se scházet, debatovat, diskutovat a vymýšlet, co vám můžeme přinést nového. Co vás i nás bude bavit. Co nám v tom malém českém (popřípadě i slovenském) rybníčku chybí. Před prázdninami se zrodil nápad nakopnout náš blog a udělat z něj blog skutečný  – pravidelné články...

První běh mastermind CM zakončen v Broumově

Právě jsem se vrátila z Broumova, kde jsme měli závěrečné setkání prvního běhu mastermind skupiny Culture Matters. Broumov i členové skupiny mě v dobrém smyslu něčím poznamenali. Vše se nedá dát do slov, ale pokusím se v tomto článku posdílet alespoň něco… Samotný nápad vytvořit mastermind skupinu přišel díky akcelerátoru 100-day challenge Impact Hubu, který jsme s Culture Matters vyhráli v květnu...

GDPR! Jsme na něj připraveni? aneb 6 základních otázek, které si kladete

Poslední měsíce válcuje média nová legislativa o ochraně osobních údajů – GDPR (General Data Protection Regulation). Novela se stane účinnou od 25. května 2018. Přestože má toto zákonné opatření přísněji dohlížet především na soukromé firmy, u nichž je riziko manipulace a zneužití vyšší, dotkne se prakticky všech organizací, a to jak v soukromém, tak veřejném sektoru, ziskovém i neziskovém.  Jste na GDPR připraveni?...

10 nejčastějších chyb ve finančním plánování kulturních organizací

Máte finanční plán a rozpočet vaší organizace i projektů? Kulturní projekty a organizace skýtají řadu nástrah a specifik z hlediska financování. Ufinancovat je bývá nadlidský úkol vyžadující leckdy větší kreativitu, než pro vytvoření celé divadelní inscenace nebo symfonie. A přesto se do kulturních projektů řada lidí pouští po hlavě, bez dobře zvládnutého rozpočtu a finančního plánu. A podobně funguje řada kulturních organizací z roku na rok… Jaká...

Culture Matters vyhrál akcelerační program Impact Hubu

Do programu Impact Hubu 100-day Challenge jsme vstupovali v lednu 2017 se 3 jasnými záměry: zvýšit a stabilizovat příjmy, nastavit udržitelný byznys model a rozšířit tým.  Všechny tyto záměry se podařilo bezpodmínečně naplnit. Svojí produktovou řadu jsme rozšířili z původních online seminářů a kurzů pro kulturní organizace do oblasti mastermindových skupin pro networking profesionálů, odborného poradenství šitého na míru až po semináře a workshopy...

Proč se zabývat projektovým managementem v kultuře

Měli jste někdy problém při realizaci vašich akcí zkoordinovat práci lidí, vejít se do rozpočtu nebo časového plánu? Překvapily vás někdy nečekané události, na které jste nepomysleli? V tom případě vám doporučujeme objevit projektové řízení a logický rámec projektu… Předmětem projektového řízení je projekt, který představuje soubor činností, které je potřeba naplánovat a provést, aby bylo dosaženo požadovaných cílů. Proč...

Strategie ČR 2030 schválena, včetně cílů v kultuře

V roce 2016 jsme vás informovali o vznikajícím strategickém dokumentu pro Českou republiku ve dvou našich, článcích: Jak vzniká strategie ČR 2030 – zapojte se! Jak vzniká strategie ČR 2030 (listopad 2016) Ke kapitole Kultura jsme zasílali za Culture Matters připomínky a účastnili se veřejných jednání, k témuž jsme vyzývali i vás. Nyní vás chceme informovat, že strategický rámec ČR...

  • Buďte v obraze

    Zadejte email, na který chcete dostávat další zajímavé články, ebooky, webináře a kurzy. Zasíláme cca 1-2x měsíčně, vaše údaje jsou u nás v bezpečí (viz Zásady ochrany os. údajů).

  • Kategorie článků