Statistika kultury očima člověka z praxe…

Dagmar Bednáriková | Praha | 08. 11. 2018
Data ze stávajícího sběru jsou jediná, která máme k dispozici. Jejich struktura není ideální, podle mne neodpovídá vývoji a současné struktuře divadelní činnosti. Samozřejmě je obtížné strukturu měnit, protože by se ztratila návaznost, tedy porovnatelnost údajů. Ale je lepší mít vypovídající údaje nekompatibilní s předchozím obdobím nebo navazující strukturu, kde výstupy obsahují nesmyslná data?
Organizace nemají kapacitu (personální, finanční) na zpracování dat tak, aby byla posléze použitelná pro statistický sběr. Nejde jen o data marketingová, ale i ekonomická. Musíme dodržovat zákon o účetnictví, daňové zákony, podmínky dané poskytovateli veřejné podpory atd. Účetní odborníci v neziskové sféře téměř nepracují, metodika neexistuje. Marketingoví pracovníci zpracovávají údaje pro svou potřebu podle vlastní strategie.
Ve výsledku tedy divadlo, které pořádá festival a jiné “nedivadelní” typy programů, neodpovídá žádnému výkazu. Záleží na tom, kam se samo zařadí nebo kam ho zařadí úředníci NIPOS.
Nejčastěji je to skupina DIVADLO a skupina FESTIVALY. Pokud z nějakého důvodu není nutné data týkající se různých činností striktně oddělovat ve všech oblastech, není možné adekvátní údaje poskytnout. Nejedná se jen o počty představení, ale také o rozdělení nákladů na všech účtech včetně mzdových. To je ještě možné u klasického divadelního provozu, tedy repertoárového divadla, byť i tady se objevují nové nezařaditelné aktivity, které ale vzhledem k nárokům běžného divadelního provozu pravděpodobně nepřesáhnou jistou nízkou hranici.
Relativně jednoduché je zpracovat výkaz pro samostatně organizovaný festival či samostatně fungující divadelní soubor, ať již s vlastním prostorem nebo bez něj. Problém je stagiona, kdy se čím dál více rozšiřuje spektrum aktivit. Patří výstupy do skupiny DIVADLO? Měly by zde stagiony být zahrnuty, když soubory zde uváděné již svá data uvedly ve svém dotazníku? V jakém rozsahu? Co je DIVADLO a co je další skupina zahrnutá do výkazu určeného pro kulturní centra, který je pojmenován jako KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST ?
Například od kulturních center je vesměs požadováno vyplnění výkazu o divadle i výkazu o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti. Důvod? Uvedou alespoň 20 profesionálních představení za rok. V mnoha případech jde o pohádky pro děti. Pokud k tomu ještě pořádají jeden hudební a jeden divadelní festival, což je běžné ve středně velkých centrech, která fungují jako jediná ve spádové oblasti, a mají vícezdrojové financování, aby své projekty vůbec mohli realizovat, není v jejich silách dané výkazy zpracovat relevantním způsobem. Resp.musel by jeden pracovník být určen na to, aby průběžně odděleně zpracovával data podle toho, jak budou později potřeba do výkazů. To není v praxi reálné.
Jak rozdělit například ekonomická data? Pokud se na toto zeptáte, dostanete odpověď, abyste data uvedli do jednoho z výkazů kompletně a v druhém uvedli, že jsou tato data jinde. V rámci elektronického vyplňování údajů to ale nelze, takže se uvede “něco”. Už tento fakt jasně říká, že výsledky jsou zkreslené. Je zde také šance zvolit nějaký procentuální klíč. Kolik na to ale máte v praxi času? Navíc při vědomí, že ostatní jsou na tom stejně…
O čem vůbec nelze hovořit, je rozdělení a šetření tzv. vzdělávací zájmové činnosti, kam bychom v divadlech zařadili akce z oblasti divadelní pedagogiky a další projekty v rámci audience development. Toto šetření je zaměřeno na kulturní centra. Pokud by údaje měly mít výpovědní hodnotu, opět by bylo potřeba zaměstnat na zpracování odborníka, který rozumí struktuře organizace a její činnosti. Není tedy řešení si někoho najmout na týden nebo měsíc, aby údaje zpracoval…
Bylo by určitě skvělé mít přehled, jak probíhá sběr dat jinde a jestli výstupy jsou skutečně využitelné v praxi.
MgA. Dagmar Bednáriková
producentka, ředitelka KD Mlejn
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

  • Buďte v obraze

    Zadejte email, na který chcete dostávat další zajímavé články, ebooky, webináře a kurzy. Zasíláme cca 1-2x měsíčně, vaše údaje jsou u nás v bezpečí (viz Zásady ochrany os. údajů).

  • Kategorie článků